Zelený růst

Aktuální vydání bulletinu ZELENÝ RŮST je tady. Co se v něm dočtete? Mimo jiné i to, že přes významné změny na trhu a snížení odbytu druhotných surovin naplňujeme naši vizi a motto nevidíme odpady, vidíme zdroje. V minulém vydání bulletinu jsme se pochlubili otevřením našeho nového recyklačního závodu v Němčicích nad Hanou, který teď recykluje stovky tun plastového odpadu. Podařilo se nám uzavřít cyklus plastového odpadu od odpadní plastové fólie přes recyklaci až po nový produkt, vyrobený z recyklátu - to je aktuálně nejvýznamnější příspěvek k oběhovému hospodářství naší společnosti SUEZ Využití zdrojů.

„Máme se moc dobře?," ptá se poněkud provokativně v úvodníku Zeleného růstu Zdeněk Horsák, generální ředitel společnosti SUEZ Využití zdrojů. Tato poněkud provokativní otázka má vyjádřit, v jakém stavu je motivace k úspornému nakládání se zdroji na straně výroby i spotřeby. Zdroje surovin jsou stále levné a dostupné. Evropa stále nezohledňuje fakt, že přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné a že je surovinově závislá na dovozu.  V České republice je stále upřednostňováno skládkování, protože ceny za uložení odpadu na skládku jsou v porovnání s využitím odpadu nízké. "Přesto stále více firem a obcí nachází nová řešení pro své odpady, taková, která jsou nejen enviromentálně ohleduplná, ale také mají ekonomický přínos," dodává Z. Horsák.

ZELENÝ RŮST podzim 2017 titulní strana

 Využitím, resp. spíše nedostatečným využitím plastového odpadu se zabýváme detailně, o vyjádření jsme požádali další odborníky:

"Evropa potřebuje novou strategii pro nakládání s plasty," apeluje ve svém komentáři Jean - Marc Boursier, předseda FEAD a výkonný viceprezident skupiny SUEZ odpovědný za oblast recyklace v Evropě. Další komentář připojil Jaroslav Vodáček, EY: "V oblasti recyklace je potřeba sledovat i kvalitativní cíle". Roman Hubálek, manažer rozvoje v Oddělení využití zdrojů SUEZ, nám přiblížil, jak se uplatňuje recyklovaná surovina z naší linky v Němčicích na trhu.

V novém vydání bulletinu se věnujeme také novému systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, který dostal název SEPNO. I přes různá zdržení při zavádění systému by měl být spuštěn po Novém roce a přinést větší přehled o přepravě a zpracování nebezpečných odpadů a zvýší efektivitu kontrol, protože přeprava bude nově ohlašována předem. Systém se dotkne všech původců nebezpečných odpadů

Kontaminaci životního prostředí se věnuje prof. Ivan Holoubek řadu let. Upozorňuje na to, že jsou tu stále ekologické zátěže minulosti, které je třeba řešit a neopakovat chyby, kterými byly tyto zátěže zapříčiněny. 

 
Archiv vydání:
ZELENÝ RŮST - jaro 2017

ZELENÝ RŮST - podzim 2016

ZELENÝ RŮST - jaro 2016
ZELENÝ RŮST - podzim 2015
ZELENÝ RŮST - jaro 2015 
ZELENÝ RŮST - podzim 2014
ZELENÝ RŮST - jaro 2014
ZELENÝ RŮST - podzim 2013
ZELENÝ RŮST - jaro 2013

K odběru elektronické verze bulletinu se prosím přihlaste prostřednictvím formuláře níže.
Na emailu: bulletin@sita.cz uvítáme vaše náměty či dotazy k ZELENÉMU RŮSTU.

Přejeme vám inspirativní čtení!


  

Antispam