Tisk

SUEZ v České republice a ve světě

Mezinárodní skupina SUEZ je celosvětovým lídrem v odpadovém hospodářství a vodárenství s obratem 15,14 mld. Eur a téměř 81 tisíci zaměstnanci po celém světě. Na český trh skupina vstoupila pod názvem SITA, a to již v roce 2001. Ze sounáležitosti s mateřskou skupinou těží především přenos technologického know-how. V ČR zaměstnává více než 1200 zaměstnanců a provozuje přes 40 různých technologií pro zpracování, předúpravu a odstranění odpadů. Zaměřuje se na zvyšování materiálového, případně energetického využití odpadů. Technologie SUEZ jsou vybaveny energetickými jednotkami, v uplynulém roce bylo v technologiích SUEZ v ČR z odpadů vyrobeno více než 88 000 MWh energie. SUEZ se celosvětově zaměřuje na řešení pro účinnější využívání a ochranu zdrojů. Velkou pozornost věnuje dodržování sociálních a ekologických závazků a trvale udržitelného rozvoje spotřeby a výroby.

Kontakt

Tel: +420 221 180 170
manažerka pro komunikaci: Kateřina Kodadová
e-mail: katerina.kodadova@suez.com