Města, obce a občané

Změny v odpadovém hospodářství obcí 

Českou republiku čeká pozitivní změna v odpadovém hospodářství - od roku 2024 bude platit zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů a výhledově se zásadně zvýší i poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládky. Je tedy na čase přejít na efektivní alternativní systémy, které nejen přispívají ke zvýšení podílu vytříděného odpadu, ale jsou i ekonomický výhodné a v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Toto rozhodnutí je především na jednotlivých obcích a není radno ho odkládat. My Vás přesvědčíme, že tyto změny jdou správným směrem a že nemusí vést ke zdražení odpadového hospodářství Vaší obce a poplatků pro občany.

Směsný komunální odpad obsahuje aktuálně až 50% využitelných odpadů. Jak motivovat občany, aby pečlivěji třídili? Řešení není univerzální, dobré zkušenosti jsou se zavedením nejrůznějších motivačních systémů pro občany v podobě bonusů za třídění odpadů, s optimalizací sběrné sítě bioodpadu a kovů, podporou využití kompostérů v domácnostech. Výsledkem je pak až dvojnásobné množství vytříděných odpadů a zvýšení kvality získaných druhotných surovin, snížení množství směsného komunálního odpadu až na polovinu, optimalizace četnosti svozů a tras a zvýšení příspěvků za třídění odpadů obcím.

Proč si vybrat společnost SUEZ Využití zdrojů?

V procesu optimalizace odpadového hospodářství jsme obcím vždy partnerem. Na rok 2024 jsme připraveni jak technologicky, tak odborně, a jsme schopni zajistit obcím plynulý přechod na nové požadavky kladené státem a Evropskou unií. 

Nabízíme Vám

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více? Neváhejte nám zavolat na zákaznickou linku 800 102 000, nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.