Města, obce a občané

Naším cílem je využití odpadů jako zdrojů pro budoucnost a ochrana přírodních zdrojů. V ČR je 80% směsného komunálního odpadu odstraňováno skládkováním(!) I přes podporu třídění ve směsném odpadu obsaženo více než 30% recyklovatelných složek(!) Odpadové hospodářství v ČR se však mění: Obce musí zajistit oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů a kovů od občanů. Do roku 2024 nás čeká postupné zvyšování poplatků za ukládání odpadu na skládky a nakonec úplný zákaz skládkování směsného komunálního odpadu a recyklovatelných odpadů. Přesvědčíme Vás, že tyto změny jdou správným směrem a že nemusí vést ke zdražení odpadového hospodářství (OH) Vaší obce a poplatků pro občany.

Proč si vybrat společnost SUEZ Využití zdrojů?

ODPADY JSOU ZDROJE. Zajišťujeme jejich maximální využití a dlouhodobě udržitelné náklady na OH.

Nabízíme Vám

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více? Neváhejte nám zavolat na zákaznickou linku 800 102 000, nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.