Havarijní zásahy

Dopravní nehoda - Nová Hospoda, Plzeň 2011

Únik většího množství pohonných hmot (cca 400 l motorové nafty), silně znečištěná krajnice a zpevněná plocha, komunikace, znečištění zeminy v okolí nehody.
Rozsah a popis realizace: odtěžení a odvoz kontaminovaných zemin, monitoring znečištění, čištění zpevněných ploch

Únik motorové nafty do povrchových vod - k.ú. obce Špičák, Jihočeský kraj

Únik motorové nafty (cca 1000 l) do povrchových vod v CHKO Šumava, znečištění zeminy. 
Rozsah a popis realizace: odtěžení kontaminovaných zemin, zachycení ropných látek na vodní hladině, čištění kanalizace a odstranění všech kontaminovaných materiálů

Likvidace následků úniku kadmia po výbuchu - Praha

Únik toxického kadmia po výbuchu v laboratoři.
Rozsah a popis realizace: dekontaminace pracoviště, odstranění kontaminovaných materiálů

Únik nebezpečné látky - průmyslová zóna Brno

Únik nebezpečné látky přepravované vozidlem (cca 200 l).
Rozsah a popis realizace: dekontaminace zasažených materiálů, nákladního vozidla a okolí místa úniku, odvoz a následná likvidace kontaminovaných odpadů

Dopravní nehoda - dálnice D1, Brno

Únik většího množství pohonných hmot (cca 500 l motorové nafty), silně znečištěna krajnice a zpevněná plocha, část břehového tělesa, naplavenina v  korytě vodního toku, znečištění povrchových vod unikajícími ropnými látkami.
Rozsah a popis realizace: odtěžení a odvoz kontaminovaných zemin, zachycení uniklých ropných látek na hladině vodního toku, monitoring znečištění, čištění zpevněných ploch
 

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více? Neváhejte nám zavolat na zákaznickou linku 800 102 000, nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.