Kompletní outsourcing odpadového hospodářství

Základem kompletního outsourcingu odpadového hospodářství je převzetí zodpovědnosti za nakládání s odpady uvnitř areálu zákazníka. Vaše odpovědnost za odpad tak končí jeho vhozením do určené shromažďovací nádoby, veškeré další nakládání s odpady a druhotnými surovinami v rámci areálu i mimo něj, včetně manipulace, zpracování, skladování, přepravy a související administrativy, je zajišťováno našimi zaměstnanci.

Výhody spolupráce s námi

 • zaměříte se více na Vaši hlavní činnost
 • snížíte náklady na odpadové hospodářství
 • minimalizujete Vaše environmentální rizika
 • legislativu necháte na nás

Převezmeme odpovědnost za Vaše odpadové hospodářství - v rámci služby:

 • přebíráme odpovědnost za odpad už ve chvíli jeho vhození do koše nebo kontejneru,
 • optimalizujeme logistiku odpadů, druhotných surovin a dalších materiálů uvnitř podniku,
 • zvýšíme podíl recyklovaných (vykupovaných) odpadů a zaručíme jejich nejvyšší možnou kvalitu,
 • zpracujeme prováděcí projekt odpadového hospodářství,
 • zřídíme a provozujeme centrální sběrné místo odpadů,
 • optimalizujeme rozmístění jednotlivých kontejnerů na odpad v provozech a kancelářích,
 • dohlížíme na dodržování nastaveného systému,
 • legislativně zabezpečíme odpadové hospodářství a reportování.

 

 

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více? Neváhejte nám zavolat na zákaznickou linku 800 102 000, nebo pošlete nezávaznou poptávku prostřednictvím formuláře:

 

Poptávka kompletního outsourcingu odpadového hospodářství

  

Antispam