Výkup a zpracování druhotných surovin

Jako součást komplexních služeb v odpadovém hospodářství nabízíme obcím a firmám také výkup kovů, papíru, skla, plastů, dřeva a zpracování elektroodpadu. Odpady vnímáme jako zdroje, vždy upřednostňujeme využívání odpadů před jejich prostým odstraňováním. Zpracováním druhotných surovin pak přispíváme k trvale udržitelnému životu na naší planetě.

Výhody spolupráce s námi

  • pomůžeme Vám vyhledat recyklovatelné složky odpadů a stanovit postup pro jejich maximální využití,
  • zajistíme Vám úsporu nákladů na odpadové hospodářství,
  • přicházíme s novými řešeními v oblasti využití odpadů a recyklace,
  • za vykupované suroviny platíme včas.

Druhotné suroviny

Pro naše zákazníky zajišťujeme veškeré služby související s výkupem druhotných surovin – zhodnocení odpadů a stanovení výkupní ceny druhotných surovin, jejich výkup a odvoz, úpravu (dotříděním, lisováním, drcením, demontáží apod.) a předání konečnému zpracovateli. Jsme smluvně zapojeni v systému EKO-KOM pro zajištění zpětného odběru, úpravy a využití odpadů z obalů a také spolupracujeme s několika kolektivními systémy pro zajištění zpětného odběru, zpracování a využití vyřazených elektrických a elektronických zařízení.

Logistika

Naší silnou stránkou je zajištění pravidelného odvozu druhotných surovin prostřednictvím vlastní přepravy s názvem SUEZ TRANSPORT. Dosahujeme tak úsporné přepravy druhotných surovin v rámci našich provozů nebo přímo od zákazníků dle jejich potřeb. Na našich provozovnách jsou umísťovány technologie pro částečné zpracování druhotných surovin (drtiče, separátory, lisy a automatické velkokapacitní lisy).

Skartace dokumentů

Našim zákazníkům nabízíme skartaci dokumentů až do stupně "důvěrné", kterou provádíme za přísných bezpečnostních podmínek. Naše oddělení pro utajované projekty disponuje certifikátem ISO/IEC 27001:2013.

 

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více? Neváhejte nám zavolat na zákaznickou linku 800 102 000, nebo pošlete nezávaznou poptávku prostřednictvím formuláře:

 

Poptávka výkupu a odvozu druhotných surovin

  

Antispam