Sanace

Sanační práce společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. zahrnují zpracování ekologických auditů, analýz a vyhodnocení ekologických rizik, průzkumy ekologických zátěží, stanovení úrovně a rozsahu kontaminace, doporučení rozsahu a metod asanačních zásahů, odběry vzorků všech druhů materiálů i za ztížených podmínek, provedení chemických analýz a zajištění vlastních sanačních prací.

Výhody spolupráce snámi

Sanace území a objektů

Veškeré sanační práce zajišťujeme jak pro státní, tak pro soukromý sektor. Pracujeme na zakázkách velkého objemu v řádech desítek miliónů korun, ale také na menších zakázkách typu sanací čerpacích stanic PHM apod.

Sanace a rekultivace starých skládek

Provádíme výstavbu ekologických staveb v oblasti nakládání s odpady, zejména pak budování sběrných dvorů, kompostáren, skládek odpadu apod. Mezi další činnosti patří rekultivace starých nebo doposud provozovaných a již uzavřených skládek nebo jejich ucelených částí. Dále provádíme kompletní inženýrskou a poradenskou činnost spojenou s výstavbou ekologických staveb a provedením rekultivací skládek, tzn. provedení průzkumných prací, vypracování projektové dokumentace, odborného posudku, zajištění příslušných správních souhlasů a povolení, posouzení vhodnosti projektu pro získání finanční podpory z národních, strukturálních aj. fondů EU, vypracování žádosti pro získání finanční podpory atd.

Služba je určena pro zákazníky, kteří chtějí zkvalitnit nakládání s odpady, odstranit staré ekologické zátěže, případně zrekultivovat doposud provozovanou a již uzavřenou skládku nebo její ucelenou část.

 

Sanace azbestové zátěže 

Společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. patří mezi přední firmy v České republice v odstraňování azbestových zátěží. Máme bohaté zkušenosti se sanacemi z průmyslových objektů, administrativních a školních budov, objektů veřejné správy i soukromých nemovitostí. Dosahujeme výborných výsledných hodnot přípustných respirabilních vláken v ovzduší. Zvolený technologický postup je maximálně šetrný k životnímu prostředí. Dokončené dílo vždy předáme se závěrečnou zprávou dokládající průběh prací dle aktuálně platné legislativy. Provozujeme také vlastní zařízení na zneškodňování azbestového odpadu.

Při odstranění azbestové zátěže zajišťujeme

  • vypracování projektu sanace, demontáže, odstranění a zneškodnění azbestu
  • inspekce objektů na přítomnost azbestových materiálů
  • měření koncentrace azbestových a ostatních respirabilních vláken v ovzduší
  • sanace - odstranění azbestové zátěže z objektů
  • dekontaminace vnitřních prostor – ovzduší kontaminovaných azbestovými a ostatními respirabilními, minerálními vlákny
  • legislativní zajištění a vypracováni závěrečné zprávy o odstranění azbestové zátěže
  • poradenství v oblasti odstraňování škodlivých účinků azbestu
  • komplexní služby společně s celkovou demolicí objektu

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více? Neváhejte nám zavolat na zákaznickou linku 800 102 000, nebo pošlete nezávaznou poptávku prostřednictvím formuláře:

 

Poptávka sanačních prací

  

Antispam