Stálá havarijní služba

Pro naše smluvní partnery, složky IZS, města, obce, správy silnic, autodopravce, odtahové služby, průmyslové a distribuční podniky a další klienty zajišťujeme na celém území ČR NONSTOP havarijní službu. Tým našich specialistů je připraven k zásahu u dopravních nehod s únikem PHM či nákladu, ropných havárií, úniků nebezpečných látek, chemických havárií, likvidace následků po požárech, živelných pohrom, kontaminace zemin, podzemních a povrchových vod aj.

Výhody spolupráce s námi

Při odstraňování následků havárie provádíme

 

Disponujeme týmem odborně školených a zkušených specialistů, kteří jsou připraveni k okamžitému zásahu na celém území České republiky. Rychle a odborně provedený havarijní zásah Vám pomůže nejen splnit povinnost neprodleně odstranit následky havárie, ale také prezentovat svou odpovědnost k ochraně životního prostředí před orgány státní správy i veřejností a snížit tak i výši případně uložené sankce.

Při havárii pro zákazníka připravíme kompletní dokumentaci pro jednání se zástupci státní správy a kontrolními orgány a můžeme se jich i účastnit. V návaznosti na jejich rozhodnutí zabezpečíme kompletní sanaci místa havárie, od prvotního havarijního zásahu až po zpracování závěrečné zprávy, a případné zajištění dlouhodobých sanačních prací. Ve spolupráci s našimi makléři zajistíme projednání všech pojistných událostí s příslušnou pojišťovnou a výplatu pojistného za sanaci havárií v maximální možné výši. 

NONSTOP linka pro celou ČR 800 233 333

 

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více? Neváhejte nám zavolat na zákaznickou linku 800 102 000, nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.