Spalování/ termické využívání odpadů

Odstraňování odpadů spalováním řadíme bezprostředně mezi termické využití odpadů. Z hlediska ochrany životního prostředí se jedná o jeden z nejbezpečnějších způsobů odstraňování nebezpečných odpadů a pro některé druhy odpadů o jediný možný způsob bezpečného odstranění.

Naše společnost v současnosti provozuje na území ČR čtyři spalovny nebezpečných odpadů o celkové roční kapacitě převyšující 44 000 tun odpadů. Spalovny společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. ročně spalují významné množství všech nebezpečných odpadů v ČR a patří svým konstrukčním a technologickým řešením k nejmodernějším zařízením v ČR. Jejich provoz se řídí rozhodnutími vydanými příslušnými správními orgány, platnými legislativními předpisy a nařízeními.

Máte odpad určený do spalovny a nevíte co s ním?

Kontaktujte některou z našich spaloven v Ostravě, Trmicích, Zlíně nebo v Plzni.

Podmínky pro příjem odpadů k odstranění/využití do spaloven se řídí

 

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více? Neváhejte nám zavolat na zákaznickou linku 800 102 000, nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.