Biodegradace

Biodegradace je metoda zpracování odpadů, která slouží ke snížení kontaminace zejména ropných látek a polyaromatických uhlovodíku. Tímto způsobem zpracováváme především znečištěné zeminy, betony a sutě, ropné kaly z myček, lapolů a čističek, a to na několika plochách po celé ČR.

Biodegradace

Po zjištění úrovně kontaminace je odpad rozprostřen na zabezpečenou dekontaminační plochu a dle potřeby je v něm upraveno fyzikální, chemické a biologické prostředí. Na takto připravený materiál je aplikován biopreparát, který zajišťuje vlastní dekontaminaci. Na základě průběžného sledování procesu jsou dle potřeby upravovány podmínky v biodegradovaném odpadu. Dekontaminované materiály jsou následně využívány v závislosti na jejich kvalitě.

Stabilizace

Hlavním účelem zpracování odpadů pomocí stabilizace je trvalé snížení toxických látek obsažených v odpadech. Stabilizace je založena na změně fyzikálních nebo chemických vlastností odpadů v důsledku jejich smíchání s vhodnými přísadami, kterými jsou nejčastěji hydraulická pojiva na bázi cementu a vápna. V závislosti na charakteru odpadů a poměrů použitých stabilizačních přísad dochází ve zpracovávaných odpadech ke vzniku různých typů fyzikálně-chemických vazeb. Stabilizovaný odpad může být následně využíván v závislosti na jeho kvalitě bez rizika sekundární kontaminace životního prostředí.

 

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více? Neváhejte nám zavolat na zákaznickou linku 800 102 000, nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.