Logistika a skladování

Logistická centra společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. slouží primárně k úpravě odpadů tak, aby bylo možné jejich maximální materiálové, případně energetické využití. Zajišťují ekonomickou a logistickou optimalizaci skladování i následné přepravy na vzdálené zařízení. Zároveň snižují dopravní zátěž veřejného prostoru v důsledku dopravy odpadů.

Odvoz odpadu

Denně zajistí naše společnost přes 200 svozů odpadů od podnikatelských subjektů, obcí, státních a veřejných institucí i fyzických osob. Disponujeme propracovaným systémem logistiky svozu odpadů a nejnovějšími technologiemi. Vozový park, tvořený moderními pracovními stroji a vozidly, pokrývá širokou oblast odpadového hospodářství. Všechna nákladní vozidla i velkoobjemové kontejnery jsou osazeny GPS jednotkami pro dokonalý přehled o situaci svozových prostředků, umožňují tak dispečerům maximální využití techniky a operativní odvozy od zákazníků. Odpady jsou sváženy na koncové zařízení k využití či odstranění nebo na logistický provoz, kde jsou upravovány a připravovány k exportu na vzdálené zařízení.

Soustředění a skladování odpadu

Odpady jsou sváženy do regionálních logistických center, kde se  soustřeďují před vývozem na zařízení ke konečnému využití nebo odstranění. Odpady jsou v logistických centrech skladovány se zajištěním bezpečnosti a s ohledem na prevenci nestandardních stavů a dále rozděleny dle společných vlastností odpadu (fyzikální, chemické vlastnosti, skupenství, nebezpečné vlastnosti, následné zpracování…) na skupiny, určené k vývozu na vhodné cílové zařízení. Odpady charakteru druhotných surovin (papír, plast …) jsou na objem upravovány drcením a lisováním k zahuštění materiálu.

Technika svozu odpadu

Disponujeme širokou škálou prostředků pro svoz odpadu. Pro zajištění denních svozů od zákazníků na krátké vzdálenosti jsou k dispozici nákladní automobily, dodávky se skříňovou nástavbou, nosiče kontejnerů, cisterny a automobily pro svoz komunálního odpadu (kuka vozy). Dálkovou dopravu odpadu z logistického zařízení na cílové zařízení provozují soupravy pro přepravu velkoobjemových kontejnerů, cisternové soupravy a tahače s návěsy. Tyto prostředky zajišťují ekonomicky optimální přepravu druhotných surovin určených k materiálovému využití i odpadů, které je nutné bezpečně odstranit např. ve spalovnách odpadů. Manipulaci odpadu na logistickém nebo zpracovatelském zařízení naší společnosti provádí široké spektrum pracovních strojů.

 

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více? Neváhejte nám zavolat na zákaznickou linku 800 102 000, nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.