Kapalné odpady (deemulgační a neutralizační stanice)

Odstraňování průmyslových kapalných odpadů a odpadních vod je technologicky složitý a specifický proces, při kterém velmi záleží na charakteru znečištění vstupních materiálů s ohledem na technické vybavení a možnosti koncových zařízení. Společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. provozuje několik zařízení, jež jsou určena pro úpravu a odstranění kapalných nebezpečných odpadů, metodou fyzikálně-chemického odloučení ropných uhlovodíků (deemulgace), neutralizace, oxidace/redukce a srážecích procesů.

Technologie deemulgace je určena pro odstraňování, úpravu a využití nebezpečných odpadů a odpadních vod charakteru

Technologie neutralizace je určena k odstraňování, úpravě a využití nebezpečných odpadů a odpadních vod charakteru

Technologie gravitační separace je určena k před-úpravě nebezpečných odpadů (bez obsahu těžkých kovů) charakteru

Odstraňování průmyslových kapalných odpadů a odpadních vod je jednou z priorit naší dlouhodobé strategie s cílem provozování moderních technologií schopných zneškodnit koncentrované a kontaminované vstupní komodity od původců.

 

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více? Neváhejte nám zavolat na zákaznickou linku 800 102 000, nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.