Nebezpečné odpady

Pro většinu nebezpečných odpadů produkovaných v ČR, včetně vysoce zatížených chemických odpadů, provozujeme koncová zařízení k jejich odstranění, případně zařízení ke snížení míry jejich kontaminace (spalovny, biodegradace, stabilizace, skládky...). Máme k dispozici vozidla a cisterny vybavené v souladu s ADR, speciální kontejnery pro přepravu nebezpečných látek, norné stěny, filtry, čerpadla, vysokotlaká mycí zařízení, dýchací přístroje a protichemické obleky, sorpční i čisticí prostředky a odborníky, kteří jsou oprávněni posuzovat nakládání s nebezpečnými látkami, včetně měření ovzduší, odběrů vzorků a chemických analýz.

Zajistíme odstranění ekologické havárie

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více? Neváhejte nám zavolat na zákaznickou linku 800 102 000, nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.