Spalovny SUEZ Využití zdrojů

Spalovna průmyslových odpadů Ostrava

Lokalita: Ostrava Mariánské-Hory
Kapacita:  25 000 t/rok ; cca 90 t/den (1 rotační pec)
Přijímané odpady: pevný, kašovitý, kapalný (volně ložený, balený), plynné freony
Druh odpadu: průmyslové nebezpečné odpady, odpady ze zdravotní a veterinární péče, chemikálie, regulované látky, odpady PCB
Způsob dávkování odpadů: drapák, výtažník, tryska
Specialita spalovny: bezproblémové odstraňování odpadů se zvýšeným obsahem PCB, těžkých kovů, regulovaných látek – freony, odpadů se zvýšeným obsahem Cl. Jako jediná spalovna nebezpečných odpadů v ČR má povoleno spalovat odpady s vysokým obsahem PCB, freonů i těžkých kovů.

Kontaktní osoby: 
Milan Vala - vedoucí provozního oddělení, milan.vala@suez.com 
Ing. Petr Langer - manažer obchodní skupiny, petr.langer@suez.com, mob.: +420 602 445 310


Spalovna odpadů Trmice

Lokalita: Trmice
Kapacita: 16 000 t/rok ; cca 32 t/den (2 rotační pece)
Přijímané odpady: pevný, kašovitý (balený), kapalný (volně ložený, balený)
Druh odpadu: průmyslové nebezpečné odpady, odpady ze zdravotní a veterinární péče
Způsob dávkování odpadů: drapák, výtažník, tryska

Kontaktní osoby: 
Václav Mokriš - technolog provozu, vaclav.mokris@suez.com
Bc. Roman Fikar - manažer obchodní skupiny, roman.fikar@suez.com, mob.: +420 725 453 093


Spalovna odpadů Zlín

Lokalita: Zlín – Malenovice
Kapacita: 4 730 t/rok;  cca 13 t/den (2 komorové pece)
Přijímané odpady: pevný, kašovitý (balený), kapalný (volně ložený, balený)
Druh přijímaných odpadu: průmyslové nebezpečné odpady, odpady ze zdravotní a veterinární péče
Způsob dávkování odpadů: kontejner 660l, tryska

Kontaktní osoby: 
Ing. Jiří Kotásek - vedoucí spalovny, jiri.kotasek@suez.com 
Ing. Jiří Tréšek - obchodní manažer, jiri.tresek@suez.com, mob.: +420 724 605 712


Spalovna odpadů Plzeň

Lokalita: Plzeň
Kapacita: 2 500 t/rok; cca 6,5 t/den (1 komorová pyrolýzní pec)
Přijímané odpady: pevný, kašovitý, kapalný (balený)
Druh odpadu: převážně odpady ze zdravotní a veterinární péče
Způsob dávkování odpadů: kontejner 520l

Kontaktní osoby: 
Zdeněk Rys - správce technologie, zdenek.rys@suez.com