Ochrana životního prostředí při spalování odpadu

Spalovny nebezpečných odpadů společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. splňují všechny potřebné české zákonné normy i předpisy EU pro oblast odstraňování odpadů spalováním a jsou certifikovány dle norem ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001. 

Vlastní provoz technologií spaloven probíhá v souladu s provozní dokumentací schválenou příslušnými správními orgány.

Zvláštní pozornost věnujeme podmínkám a pravidlům pro příjem odpadů do spaloven a to jak z hlediska specifikace vlastností (chemických, fyzikálních, mechanických) a označení odpadů, tak i z hlediska balení odpadů a průvodní dokumentace.