Reference - Sanace starých ekologických zatěží

Spolana Neratovice 

Investor: Česká republika – Ministerstvo financí
Generální dodavatel: SITA CZ a.s. 
Realizace: 2003 – 2008  

ČEZ Distribuce, a.s., rozvodna 110/22 kV Ostrava - Kunčice  

Investor: Česká republika – Ministerstvo financí
Generální dodavatel: SITA CZ a.s. 
Realizace: 2006 - 2007 

Odstranění staré ekologické zátěže ve společnosti Kovošrot Děčín a.s.  

Investor: Česká republika – Ministerstvo financí
Generální dodavatel : SITA CZ a.s. 
Realizace: 2003-2010 

Sanace nesaturované zóny Sbloku v areálu společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.  

Investor: Česká republika – Ministerstvo financí
Generální dodavatel: SITA CZ a.s. 
Realizace: 2009-2012 

Sanace deponie v k.ú. Časy, Paramo a.s. vč. dodatečných služeb  

Investor: Česká republika – Ministerstvo financí
Generální dodavatel: SITA CZ a.s. 
Realizace: 2003-2013

Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru III CHOPAV Kvartér řeky Moravy  

Investor: Česká republika – Ministerstvo financí
Generální dodavatel: SITA CZ a.s. 
Realizace: 2003-2013