Reference - Ekologické stavby a rekultivace skládek

Výstavba sběrného střediska odpadů Rájec - Jestřebí

Investor: město Rájec - Jestřebí
Realizace: 2006
Rozsah a popis realizace: výstavba sběrného střediska odpadů Rájec - Jestřebí, plocha: 2000 m2, kapacita: 800 t ostatní odpad, 50 t nebezpečný odpad