Reference

Ilegální sklad chemikálií - Nedvědice

Likvidace ilegálního skladu chemikálií v rodinném domě v obci Nedvědice o rozsahu více než 10 t (kyseliny, anorganické soli včetně těžkých kovů, výbušné látky).
Rozsah a popis realizace: identifikace jednotlivých chemikálií, dekontaminace objektu, odvoz a odstranění chemikálií

Dopravní nehoda - Nová Hospoda, Plzeň

Únik většího množství pohonných hmot (cca 400 l motorové nafty), silně znečištěná krajnice a zpevněná plocha, komunikace, znečištění zeminy v okolí nehody.
Rozsah a popis realizace: odtěžení a odvoz kontaminovaných zemin, monitoring znečištění, čištění zpevněných ploch

Únik motorové nafty do povrchových vod - k.ú. obce Špičák, Jihočeský kraj

Únik motorové nafty (cca 1000 l) do povrchových vod v CHKO Šumava, znečištění zeminy. 
Rozsah a popis realizace: odtěžení kontaminovaných zemin, zachycení ropných látek na vodní hladině, čištění kanalizace a odstranění všech kontaminovaných materiálů

Likvidace následků úniku kadmia po výbuchu - Praha

Únik toxického kadmia po výbuchu v laboratoři.
Rozsah a popis realizace: dekontaminace pracoviště, odstranění kontaminovaných materiálů

Únik nebezpečné látky - průmyslová zóna Brno

Únik nebezpečné látky přepravované vozidlem (cca 200 l).
Rozsah a popis realizace: dekontaminace zasažených materiálů, nákladního vozidla a okolí místa úniku, odvoz a odstranění kontaminovaných odpadů

Dopravní nehoda - dálnice D1, Brno

Únik většího množství pohonných hmot (cca 500 l motorové nafty), silně znečištěna krajnice a zpevněná plocha, část břehového tělesa, naplavenina v  korytě vodního toku, znečištění povrchových vod unikajícími ropnými látkami.
Rozsah a popis realizace: odtěžení a odvoz kontaminovaných zemin, zachycení uniklých ropných látek na hladině vodního toku, monitoring znečištění, čištění zpevněných ploch