SUEZ v ČR

SUEZ Využití zdrojů a.s. je stabilní partner v ochraně zdrojů. V České republice působíme od roku 2001 jako součást jednotné značky SUEZ. 1200 našich zaměstnanců poskytuje každodenně ekoinovativní služby našim zákazníkům. Obsluhujeme 10 000 zákazníků z municipální i průmyslové sféry.

Garance bezpečných služeb k ochraně přírodních zdrojů 

Podporujeme a řídíme se principy oběhového hospodářství. Přírodní zdroje jsou stále vzácnější a Evropa jich má nedostatek. Na druhé straně produkují evropské země značné množství odpadů, ale stále jen malá část z nich je dále využita. Naším cílem je využití odpadů jako zdrojů pro budoucnost a ochrana přírodních zdrojů, neustále zvyšujeme množství a kvalitu recyklovaných surovin.

Udržitelný rozvoj a CSR

Podporujeme dobrovolnictví našich zaměstnanců zaměřené především na ochranu přírodních zdrojů a podporu zdravotně postiženým a znevýhodněným. Pro naše zákazníky vždy hledáme nová ekoinovativní řešení, pomáháme aplikovat model udržitelné spotřeby a výroby, efektivnější využívání zdrojů, zvyšování podílu vytříděných a využitých druhotných surovin.

2016 přehled aktivit SUEZ Využití zdrojů a.s.