SUEZ ve světě

jste připraveni?

Stojíme na prahu revoluce zdrojů. Téměř 90 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích na 5 kontinentech poskytuje našim zákazníkům po celém světě konkrétní řešení pro ochranu zdrojů a jejich řízení. Našimi zákazníky jsou města a obce, občané, živnostníci, průmyslové podniky. 


Klíčové ukazatele 2016

15,3 mld.€ obrat
74 mil € investic do výzkumu a inovací
323 000 zákazníků v průmyslu a obchodu

                                                                    

7 TWh energie produkované každoročně z odpadů   92 mil. odběratelů pitné vody 
41 mil t každoročně svezeného odpadu  65 mil. lidí využívajících vodohospodářských služeb
17 mil t využitého odpadu          10 mil. lidí zásobených odsolenou pitnou vodou
3,9 mil t vyprodukovaných druhotných surovin  

 

                                                                                                                                                                                 
Přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné. Skupina SUEZ denně přispívá k jejich ochraně. Poskytuje eko-inovativní řešení pro miliony lidí, pro municipální a průmyslové zákazníky. Věříme, že dokážeme sladit ekonomickou výkonnost, vliv na životní prostředí a společenskou odpovědnost. Zavázali jsme se pomáhat našim zákazníkům k zelenému růstu, ke splnění jejich cílů a hledáme společně s nimi ideální řešení na míru jejich specifickým činnostem.
jsme připraveni!