Projekty v regionech

V regionech, kde SUEZ Využití zdrojů působí, usilujeme o trvalé partnerství s místními komunitami participací na rozvojových aktivitách a podporou společenských, sportovních a vzdělávacích činností. Jednou z kulturních akcí, kterou SUEZ Využití zdrojů podporuje, je například AUSTERLITZ – rekonstrukce bitvy Tří císařů u Slavkova.


V regionech se podílíme na oslavách Dne Země, naše provozy jsou otevřeny exkurzím především pro školy během celého roku.


Jaromíra Vítková, místostarostka Boskovic: „
Spolupráce se společností SUEZ má vedle odborného také rozměr společenské odpovědnosti, společně jsme například připravili výstavu Člověk a odpady spojenou s exkurzemi do kompostárny pro děti a ostatní občany, nedávno jsme před školou společně sázeli strom, společnost SUEZ také dlouhodobě podporuje Boskovické běhy, regionální sportovně kulturní událost.“