Dobrovolnictví zaměstnanců

FOND "SUEZ PRO ŽIVOT" vznikl jako projekt společenské odpovědnosti (CSR) společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. na podporu environmentální a sociální odpovědnosti a dobrovolnictví zaměstnanců. Systematicky podporujeme u našich zaměstnanců dárcovství krve a v posledních letech se zaměřujeme na podporu projektů na podporu znevýhodněných, do kterých se jako dobrovolníci zapojují naši zaměstnanci.

Příklady podpořených projektů dobrovolnictví zaměstnanců:

Lear Vyškovský benefiční běh – Auto pro Petříka Ve spolupráci s naším zákazníkem jsme podpořili akci pro dobrou věc. Naši zaměstnanci se zapojili jako dobrovolníci při organizaci doprovodného programu pro děti s Ekošem. Při této akci se z výtěžku, ke kterému finančním darem přispěla i naše společnost, vybraly prostředky na zakoupení osobního vozu pro potřebnou rodinu z Vyškovska. 

VÍČKOMÁNIE aneb Přispějte k zachování zdrojů a pomozte potřebným Zaměstnanci provozu Boskovice organizují sběr PET víček pro Kubíka, SUEZ  podpořila toto dobrovolnictví zaměstnanců finančním darem 25 000 Kč na léčebný pobyt Kubíka. 

CENTRUM HÁJEK - Vybavení cvičebních prostor rehabilitačního zařízení Zaměstnankyně plzeňského provozu SUEZ pracuje jako dobrovolnice v rehabilitačním zařízení. Společnost SUEZ podpořila její dlouhodobou dobrovolnickou činnost finančním darem 25 000 Kč pro rehabilitační zařízení na cvičební stroj. Spolupráce pokračovala i následující rok, kdy společnost poskytla částku 20 000 Kč na nákup speciálních terapeutických pomůcek - nášlapů Q-Pads, které jsou výkonnou rehabilitační pomůckou určenou pro nácvik a rozvoj motorických dovedností dětí s handicapem.

Organizace SONS ČR - Zvukový zpravodaj pro osoby se zrakovým postižením Do projektu tvorby zvukového zpravodaje pro zrakově postižené s důležitými informacemi, na základě kterých tito lidé znají svá práva a možnosti získání speciálních pomůcek, sociálních dávek, vyúky, školení, klubové a sociální rehabilitační aktivity aj., se zapojila jako dobrovolník zaměstnankyně divize Jihovýchod naší společnosti SUEZ Využití zdrojů. Zpravodaj tvoří osoby se zrakovým postižením s pomocí dobrovolníků. Společnost SUEZ podpořila projekt částkou 15 000 Kč na nahrávání a distribuci nosiče zpravodaje.

Ze zdrojů Fondu SUEZ pro život byl finančně podpořen pobyt u moře klienty domova Javorník Toto koedukované zařízení pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením (přidružené tělesné nebo smyslové postižení) se nachází v obci Chvalčov v okrese Kroměříž. Poskytované služby jsou určeny klientům od 18-ti let, které pro své zdravotní a sociální znevýhodnění potřebují celodenní péči. Pro klienty i zaměstnance domova byl tento výlet velkým dobrodružstvím a zaslouženým odpočinkem. SUEZ Využití zdrojů přispěl na zájezd do Tunisu částkou 20 000 Kč.