Oběhové hospodářství

Odpady jsou zdroje, které mohou významně pomoci evropské ekonomice dostat se zpět na cestu zeleného růstu. Je společným úkolem nás všech, abychom tyto zdroje dokázali maximálně využít. Sektor odpadového hospodářství hraje klíčovou roli, odpovědný přístup v nakládání s odpady znamená navracení druhotných zdrojů a energie do výrobního a spotřebního cyklu. Oběhové hospodářství zajišťuje ochranu zdrojů a životního prostředí, tvorbu pracovních míst.


Co je nového v oběhovém hospodářství? 

červenec 2016 - Do spolkového rejstříku byla zapsána Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH). SUEZ Využití zdrojů je spoluzakladatelem.
červen 2016 - Uskutečnil se seminář "Pohled stakeholderů na nový zákon o odpadech" v Senátu Parlamentu ČR.
květen 2016 - Hnutí Duha a další ekologické organizace publikují desatero "CO MUSEJÍ POLITICI UDĚLAT, ABY ČR A EVROPA DOSPĚLY K OBĚHOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ" SUEZ s většinou souhlasí a některé rozdílné názory nejsou zásadní, týkají se například recyklačních cílů. Více zde 

únor 2016 - IKEA přistoupila ke koalici firem sdružených kolem SUEZ a připojila se k názoru na balíček oběhového hospodářství a návrhy změn, které nyní tato kolalice osmi významných hráčů představuje. Více zde 

09.02.2016 - Debata k oběhovému hospodářství v Evropském domě v PrazeCo znamená nový balíček oběhového hospodářství pro českou ekonomiku?
02.12.2015 - Evropská komise zveřejnila nový ambiciózní balíček oběhového hospodářství pod názvem Closing the loop. Jeho cílem je posílit konkurenceschopnost, tvorbu nových pracovních míst a generovat udržitelný rozvoj

20.10.2015 - Národní konvent zveřejnil doporučení pro oběhového hospodářství v České republice: http://www.narodnikonvent.eu/1331/doporuceni-8/
září 2015  - uskutečnil se Národní konvent na téma oběhového hospodářství. Videoreportáž najdete na https://www.youtube.com/watch?v=DK6KRt9-xW0

srpen 2015 - Nizozemská vláda oznámila, že problematika oběhového hospodářství se stane jedním ze základních témat nizozemského předsednictví v Radě EU v 1. pololetí roku 2016.

červenec 2015 - Poslanci Evropského parlamentu žádají systémovou změnu řešení nedostatku zdrojů

Víte, že...?

Evropská unie dováží osmkrát více primárních surovin, než kolik jich vyváží. (Zdroj: Evropská environmentální agentura) K ochraně našich zdrojů a odstranění surovinové závislosti je třeba upravit výrobní i spotřební vzorce a naučit se využívat principy oběhového hospodářství.

Jste připraveni na revoluci zdrojů?

Jak přispívá SUEZ Využití zdrojů k oběhovému hospodářství?

116 tisíc tun odpadů jsme v roce 2014 navrátili jako druhotné zdroje do výrobního a spotřebního cyklu. 

Materiálové využití - provádíme sběr a svoz odpadu a předúpravu využitelných složek (například dotřídění, drcení a granulace plastů) 

Energetické využití - energii vznikající při odstraňování odpadu využíváme k provozu technologií, část dodáváme do veřejných sítí

Biologické využití - biologicky rozložitelné odpady zpracováváme na komposty, substráty a štěpku

 

Oběhové hospodářství