Klíčové ukazatele SUEZ Využití zdrojů

Klíčové ukazatele 2016

1, 63 mld. Kč tržby
10 300 zákazníků z průmyslové i municipální sféry
88 000 MWh energie z odpadů
124 000 t využitých odpadů

1200 zaměstnanců

Technologické zázemí

Klíčové události SUEZ Využití zdrojů 2016-17