Váš dotaz pro EKOporadnu

Podívejte se na nejčastěji kladené dotazy - FAQ.

 

EKOporadna je bezplatné poradenství SUEZ Využití zdrojů a.s. a vztahuje se pouze na všeobecné dotazy, které jsou schopni naši odborníci zodpovědět obratem. Pokud by Váš dotaz vyžadoval náročnější zpracování dat nebo byl v rozporu s pravidly sdělování informací (viz. níže), budeme Vás o tom informovat. Děkujeme za pochopení.

  

Pravidla sdělování informací:

SUEZ Využití zdrojů a.s. nesděluje ve svých odpovědích informace, které jsou pro ni důležité, dále informace, jež jsou chráněné obchodním tajemstvím a informace, které chrání obecně závazné právní předpisy. Za sdělené informace SUEZ Využití zdrojů a.s. nenese právní odpovědnost a tazateli jejich užitím nevznikají právní nároky vůči SUEZ Využití zdrojů a.s. Na sdělení odpovědi ze strany SUEZ Využití zdrojů a.s. nevzniká právní nárok a SUEZ Využití zdrojů a.s. si vyhrazuje právo neodpovědět na položený dotaz. Sdělením odpovědi nevzniká smluvní vztah mezi tazatelem a SUEZ Využití zdrojů a.s. ani nevzniká ani jakákoliv předsmluvní odpovědnost. SUEZ Využití zdrojů a.s. si vyhrazuje právo sdělit odpověď dle svých časových možností.

Antispam