Čištění zařízení a objektů

NET4GAS, s.r.o.

Rozsah realizace: čištění pístů nádrží, potrubí, filtrů v olejových i plynových zařízeních

RWE Gas Storage, s.r.o.

Rozsah realizace: čištění technologií, objektů, nádrží

PILSEN STEEL s.r.o.

Rozsah realizace: čištění lisů, základů strojů, potrubí

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Rozsah realizace: čištění myčky kolejových vozidel, odlučovače ropných látek

MERO ČR, a.s.

Rozsah realizace: čištění pístů, komor, potrubí a ploch od ropných produktů

Tank ONO, s.r.o.

Rozsah realizace: čištění myček vozidel

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.

Rozsah realizace: čištění myčky vozidel, odlučovač ropných látek

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Rozsah realizace: čištění DUN, drenáží a odvodňovacích žlabů

ČEZ Distribuce, a.s.

Rozsah realizace: čištění stání traf, záchytných jímek

ČSAD Invest, a.s.

Rozsah realizace: čištění myček nákladních vozidel a autobusů

Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.

Rozsah realizace: čištění mechanického předčištění retenční nádrže, odlučovač ropných látek