LIDRONE, spol. s r.o.

Dnem 31. 8. 2016 došlo k fúzi formou sloučením společnosti LIDRONE, spol. s r.o. s nástupnickou společností SUEZ Využití zdrojů a.s. S účinností od 1. září 2016 jsou tak veškeré aktivity společnosti LIDRONE, spol. s r.o. převzaty nástupnickou společností SUEZ Využití zdrojů a.s. Jmění zahrnující majetek a závazky společnosti LIDRONE, spol. s r.o., v souladu s projektem fúze formou sloučením, včetně všech práv a povinností, přechází na nástupnickou společnost SUEZ Využití zdrojů a.s.

 

Provoz Břasy společnosti SUEZ Využití zdrojů

Skládka odpadů Flora Břasy

Řízená skládka odpadů skupiny S-OO3 a S-NO určená k ukládání komunálních, ostatních i nebezpečných odpadů se nachází v katastrálním území obce Stupno v okrese Rokycany. Skládka odpadů je zabezpečená a provozovaná plně v souladu s platnými právními předpisy a normami. Na provoz skládky je vydáno integrované povolení a celková kapacita skládky je 201 000 m3. Na skládce byla v roce 2008 zahájena postupná rekultivace, která bude dokončena po ukončení provozu skládky.

Základní údaje ke skládce Flora Břasy

Skupina skládky: S-NO, S-OO (S-OO3, S-OO2)
Určení skládky: možnost ukládání nebezpečných odpadů, odpadů kategorie ostatní s vyšším podílem biologicky rozložitelné složky, odpadů kategorie ostatní s nižším podílem biologicky rozložitelné složky
Druh povolení: Integrované povolení
Celková kapacita skládky: 201 000 m3
Životnost skládky: 20 let

Nabídka služeb skládky Flora:

- ukládání odpadu kategorie nebezpečný i ostatní (včetně komunálního) - viz. seznam ukládaných odpadů
- svoz komunálních odpadů od občanů
- svoz velkoobjemového odpadu – kontejnery
- pronájem velkoobjemových kontejnerů
- organizování svozových dnů pro obce

Kontakt Skládka odpadů Břasy

tel., fax: 371 791 680
mob.tel.: 724 739 170 - p. Jiří Šmídl ml. - vedoucí skládky

Zde naleznete Ceník ukládaného odpadu a Seznam povolených odpadů pro Skládku odpadů Flora Břasy.

Sběrný dvůr Břasy

V areálu Skládky odpadů Břasy je v provozu v současné době také Sběrný dvůr SUEZ Využití zdrojů a.s..