Nevidíme odpady, vidíme zdroje

DNES je každých 24 hodin na zemi vyprodukováno 10 milionů tun odpadů. ZÍTRA jim bude nutné dát nový život.

SUEZ Využití zdrojů je spolu s Vámi na cestě k ochraně životního prostředí.

Nevidíme odpady - vidíme zdroje