Udržitelný rozvoj

SUEZ je odpovědný partner pro všechny zainteresované strany. Systematicky rozvíjíme koncepci naší společenské odpovědnosti. Zaměřujeme se především na podporu regionů, péči o životní prostředí, pomoc osobám se změněnou pracovní schopností, sportovní aktivity a pomoc dětem. Pracujeme s konceptem dobrovolnictví a podporujeme týmovost našich zaměstnanců.