Články

Dopad nepřijetí zákona o odpadech pro Českou republiku

4. 1. 2017 - Kateřina Kodadová

Časopis Odpadové fórum položil ve své polemice otázku:

Příprava nových odpadových zákonů je za posledních 8 let nejdále, nicméně se nedaří právní normy posunout přes Legislativní radu vlády. Do konce volebního období však nezbývá mnoho času, a je tak otázkou, zda je vůbec reálné úspěšně absolvovat celý legislativní proces. MŽP takovou ambici má.

Pokud se tak přesto nestane, jaký to bude mít podle Vás dopad na budoucnost odpadového hospodářství
v Česku?

ODPOVĚĎ Zdeňka Horsáka, generálního ředitele SUEZ Využití zdrojů a.s.:

Jednoznačně promarníme historickou možnost a správný okamžik, kdy můžeme změnit více než 20 let stará - a tedy jednoznačně zastaralá - pravidla řešení odpadů v České republice. A to přesto, že se na novele shodli všichni  zásadní stakeholdeři. Čím více přijetí zákona oddalujeme, tím zřetelněji se nám vzdalují vyspělé státy, kde skutečně recyklují. Zatímco my v Česku stále jen třídíme, byť velmi slušně. Vytříděné využitelné suroviny jsou v lepším případě posílány do zahraničí, v tom horším zcela bez využití ukládány na skládky. 

Konkrétní dopady bych shrnul do několika bodů takto:
1. Trh s odpady zůstane zakonzervován a odejdou z něj další střední a malé společnosti. Prohloubí se monopol několika málo firem, které ve vzájemné shodě staví své podnikání na skládkování a nemají nejmenší zájem rozvíjet recyklaci.
2. Nepřijdou potenciální investice ve výši až 40 miliard korun do recyklačního průmyslu a odpadového hospodářství obecně, které by transformovaly zastaralé systémy a technologie, protože investoři nezískají potřebnou právní jistotu.
3. Zpracovatelský průmysl, který čeká na potenciál 10 milionů tun surovin z odpadů, se přestěhuje mimo ČR
do vyspělých zemí EU, a ČR zůstane montovnou s 80% závislostí na dovozu surovin a energií.
4. Potvrdíme v EU svoji pozici země s velmi nízkou úrovní nakládání s odpady a přidáme další argument pro tzv. dvourychlostní Unii.
5. Bude pokračovat zvyšování environmentální zátěže krajiny a přes 4 miliony tun odpadů budou nadále končit na skládkách. Včetně statisíců tun odpadů  nebezpečných a desetitisíců nelegálně ukládaných vysoce toxických odpadů. Bez využití pak skončí v krajině další miliony tun odpadů ze stavebnictví a energetiky a s nimi opět desetitisíce tun nelegálně uložených nebezpečných odpadů. To vše se prokazatelně děje díky aktuálnímu nastavení systému, byť se státní správa snaží nekalé praktiky postihovat. Stačí se podívat do denního tisku, každý týden se objeví nepovolená skládka stavebního odpadu.
Zdeněk Horsák, generální ředitel SUEZ Využití zdrojů