Články

Společnost SUEZ zahájila v ČR provoz nové technologie recyklace plastů

1. 3. 2017 - Kateřina Kodadová

 

Po třech letech vývoje a necelém roce výstavby a testování technologie zahajuje společnost SUEZ Využití zdrojů v Němčicích nad Hanou recyklaci plastů. Recyklovat se zde budou odpadní plastové fólie na regranulát, z něhož lze následně znovu vyrobit fólii, plastové pytle a další výrobky. Celý projekt je dokladem odhodlání mezinárodní skupiny SUEZ investovat v České republice do technologií, které zvyšují míru recyklace a snižují spotřebu primárních zdrojů. „Do výstavby recyklační linky jsme se pustili i přesto, že se stále nedaří posílit legislativní zázemí pro podobná investiční rozhodnutí, především se nedaří prosadit nový zákon o odpadech, který by recyklaci výrazněji zvýhodňoval oproti skládkování odpadů,“ říká Zdeněk Horsák, generální ředitel společnosti. 

Nová technologie je umístěna ve stávajícím areálu odpadového hospodářství v Němčicích nad Hanou, který společnost SUEZ Využití zdrojů již více než deset let provozuje. Technologie je unikátní v tom, že je schopna zpracovat jak čiré, tak barevné odpadní plasty, a také odpadní plasty s určitým stupněm znečištění. Výstupem je pak surovina, která snese srovnání se surovinou vyrobenou z ropy.

 Ročně zpracuje technologie přibližně 5 000 tun plastových odpadů. Ty projdou systémem drcení a praní až do extruderu. Významnou součástí linky je také kontinuální filtr, který odstraní nežádoucí příměsi jako je papír, minerály a podobně. Vyrobený regranulát pak dosahuje vynikajících kvalitativních parametrů.

„Takto zpracovaný plast předáme výrobcům, kteří jej využijí jako vstupní surovinu. Projekt naplňuje principy oběhového hospodářství, které se snažíme v našem odpadovém segmentu  prosazovat. Znamená to především soustavné hledání, jak materiálově využít co nejvíce odpadů, a neposílat je tak na skládky nebo nevyvážet po jednoduché předúpravě do zahraničí. A to se zde v Němčicích pro konkrétní druh plastů podařilo,
“ říká Petr Špičák, technický ředitel SUEZ Využití zdrojů a.s. 

Jak společnost SUEZ, tak vedení města hodnotí investici jako další významný posun ve spolupráci. Nová technologie přinesla do regionu nové pracovní příležitosti, linku obsluhuje v nepřetržitém provozu 12 zaměstnanců.

sledujte nás na sociálních sítích