Články

Aktuální bulletin ZELENÝ RŮST: Oběhové hospodářství v České republice

19. 5. 2017 - Kateřina Kodadová

Jarní vydání bulletinu ZELENÝ RŮST je tady. Nese podtitul nevidíme odpady, vidíme zdroje a navazuje na podzimní informační kampaň a soutěž. Najdete v něm proto řadu příkladů oběhového hospodářství u našich zákazníků, kteří se do soutěže o jarní cestu do Paříže a další ceny zapojili.

„Mám velkou radost, že se nám daří ve spolupráci s našimi obchodními partnery nacházet stále nová „oběhová“ řešení v nakládání s odpady. Dokladem toho je několik dalších letošních příkladů, kdy společně dáváme odpadům další využití," říká v úvodníku Zeleného růstu Zdeněk Horsák, generální ředitel společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s.

V novém vydání bulletinu se věnujeme také otevření našeho nového recyklačního závodu v Němčicích nad Hanou. Pro naši společnost se jedná o klíčovou událost, významnou investici, další úspěch na poli oběhového hospodářství a omezování skládkování odpadů, pokrok v České republice od třídění ke skutečné recyklaci.

Obce a města najdou v Zeleném růstu podněty v nakládání s komunálními odpady. Směsný komunální odpad obsahuje aktuálně až 80% využitelných odpadů. Jak motivovat občany, aby pečlivěji třídili? Řešení není univerzální, dobré zkušenosti jsou se zavedením nejrůznějších motivačních systémů pro občany v podobě bonusů za třídění odpadů, s optimalizací sběrné sítě bioodpadu a kovů, podporou využití kompostérů v domácnostech.

V části Odpady a legislativa se věnujeme problematice ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v roce 2017. Technický ředitel Petr Špičák o tom mimo jiné říká: „Osobně si myslím, že čím déle bude provozován nouzový režim ohlašování, tím méně je reálná možnost zpětného ohlášení všech přeprav do systému, a věřím, že od této varianty řešení bude upuštěno.“