Články

Zaznělo na konferenci Oběhové hospodářství 2018

22. 9. 2017 - Kateřina Kodadová

Na konferenci s podtitulem Budoucnost odpadového hospodářství v EU, kterou uspořádalo Evropské hnutí v ČR, se sešli zástupci institucí, organizací a dalších zúčastněných aktérů, zapojených do implementace principů oběhového hospodářství a souvisejících změn zejména v odpadovém hospodářství. Bohužel chyběl zástupce municipalit.

Konference měla dát odpověď na tyto otázky:

Jaké výzvy představuje přijetí a následná implementace nové odpadové legislativy pro český průmysl, státní správu, města a obce či české podnikatele? Myslí na principy oběhového hospodářství české zákony, jaké změny můžeme čekat od českých zákonodárců a jaký vývoj můžeme očekávat v českém oběhovém hospodářství v roce 2018?

Je jistě pozitivní, že řečníci zřetelně uvedli do souvislosti oběhové hospodářství se surovinovou soběstačností České republiky.

Zazněla výtka směrem k médiím, ale i politikům, že oběhové hospodářství zůstává uzavřeno v odborných kruzích, zatímco novináři a volení zástupci se o toto téma příliš nezajímají. Přitom ČR v porovnání se zbytkem Evropy v implementaci oběhového hospodářství není v situaci „za pět minut dvanáct“, ale již po dvanácté, uvedla europoslankyně Kateřina Konečná.

Kritice se nevyhnula absence adekvátní odpadové legislativy, konkrétně 10 let trvající anabáze přijímání nového zákona o odpadech. Většina účastníků se shodla na potřebě rychlých, alespoň dílčích změn.

Řečníci se až na výjimky shodli, že základním stavebním kamenem je jednoznačně udaný směr (ukončení a znevýhodnění skládkování ve prospěch moderních technologií využití odpadů) zakotvený v právních předpisech, následně musí přistoupit motivační pobídky typu daňové zvýhodnění na recyklovatelné produkty, tzv. zelené zadávání ve veřejných zakázkách, či dotace do výzkumu a inovací.