Články

SUEZ dokončuje akvizici divize GE Water & Process Technologies

3. 10. 2017 - Isabelle Herrier-Naufle

Společnost SUEZ oznámila, že s účinností k 30. září 2017 dokončuje akvizici bývalé divize GE Water & Process Technologies (GE  Water)  v hodnotě 3,2 mld. eur.

V souvislosti s tím zakládá společnost SUEZ obchodní jednotku „Water Technologies & Solutions“, jejímž vedoucím je Heiner Markhoff - bývalý prezident a generální ředitel společnosti GE Water. Heiner Markhoff nastoupí do výkonného výboru skupiny SUEZ. Tato nová obchodní jednotka propojí nabytou divizi a vlastní aktivity v oblasti průmyslových služeb společnosti SUEZ. Představuje unikátní hodnotu pro akcionáře a také předpokládané obchodní, provozní a technické synergie.

„S potěšením vítám zaměstnance a know‑how divize GE Water & Process Technologies. Pro společnost SUEZ je to úžasná chvíle, neboť naše Skupina tak rozšiřuje znalosti a schopnosti, které jí umožňují přinášet inovace a větší hodnotu zákazníkům z řad průmyslových podniků i municipalit po celém světě. Prostřednictvím více než 90 000 zaměstnanců pracujících napříč hodnotovým řetězcem ve vodohospodářství a odpadovém hospodářství tak můžeme řešit akutní globální problémy, jako např. nedostatek vody, ochrana zdrojů nebo klimatické změny,“ uvedl generální ředitel společnosti SUEZ Jean-Louis Chaussade.

https://www.suez.com/en/News/With-the-acquisition-of-GE-Water-Process-Technologies-SUEZ-takes-a-new-step-towards-growth