Články

PF 2018 vracíme suroviny do hry

20. 12. 2017 - SUEZ Využití zdrojů

Společnost SUEZ Využití zdrojů děkuje obchodním partnerům, zaměstnancům a zákazníkům za projevenou přízeň a důvěru v uplynulém roce. Přejeme Vám i Vašim blízkým v roce 2018 mnoho zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

www.suez-zdroje.cz/pf 

Sdílejte s námi krátký animovaný příběh vracíme suroviny do hry. Díky novým technologiím jsou odpady stále významnějšími druhotnými zdroji, kterými nahrazujeme zdroje primární. V uplynulém roce jsme využili 194 tisíce tun odpadu a bioodpadu a přispěli tak k ochraně přírodních zdrojů. Děkujeme, že spolu s námi chráníte životní prostředí!