Články

SUEZ Využití zdrojů na třetím místě v soutěži Sběrač roku 2017

24. 4. 2018 - Kristína Koščíková

Soutěž se zaměřuje na sběr a recyklaci použitých osvětlovacích zařízení. V celé naší společnosti se od zákazníků shromáždilo 7152,5 kg tohoto druhu odpadu. Největší podíl na celkovém množství má Logistické centrum Praha.

V rámci motivačního programu oceňuje EKOLAMP nejpilnější sběrače mimořádnými odměnami. Každý rok jsou vyhlášena první tři místa v kategoriích: velkoobchod, konečný uživatel, poslední prodejce, obec, malá sběrná nádoba a kategorie odpadová firma, ve které se umístila naše společnost.

Základním posláním neziskové společnosti EKOLAMP je zajišťovat všem účastníkům kolektivního systému možnost společného plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých osvětlovacích zařízení. Povědomí o nutnosti recyklace úsporných světelných zdrojů má 80 procent domácností, v praxi však „úsporky“ recyklují pouze dvě pětiny českých domácností, a to navzdory dostupné sběrné síti. Moderní světelné zdroje obsahují stopové množství rtuti, rozhodně proto nepatří do běžného odpadkového koše. Rozbitá zářivka v popelnici nebo třeba na skládce je nebezpečná pro životní prostředí.