Články

FEAD je pro otevřený trh s využitelnými odpady

21. 5. 2018 - Kateřina Kodadová

Dne 15. května 2018 prezident FEAD Jean-Marc Boursier (SUEZ) a generální ředitelka BDE Brussels Anne Baum-Rudischhauser přivítali účastníky akce FEAD v Mnichově. Zástupci EU, národních vlád, nevládních organizací a evropského průmyslu pro nakládání s odpady a zdroji se zúčastnili akce, která se konala v rámci veletrhu IFAT 2018.

Jean-Marc Boursier prohlásil: "Téma dne je projednáno ve velmi příhodném okamžiku: byl přijat balíček oběhového hospodářství, který odstartoval práci Evropské komise (ES) a členských států na dosažení stanovených cílů. ES zároveň provádí hodnocení nařízení o přepravě odpadů (WSR) k případné revizi tohoto nařízení v roce 2020. Navíc nedávná opatření zavedená Čínou jsou výzvou pro Evropskou unii."
Debata je klíčová i v souvislosti s probíhajícími jednáními o Brexitu. Podle Jacoba Haylera
z Asociace pro služby životního prostředí (UK) by Brexit neměl být překážkou přechodu na oběhové hospodářství a sousední země by měly i nadále úzce spolupracovat, aby "využily svůj potenciál". Je silným přáním našeho odvětví, aby Brexit nevytvářel nerovnováhu na trhu s odpadem, ale zajistil stabilní pohyb odpadu mezi Velkou Británií a kontinentem.

Přeprava odpadu by nám měla dát příležitost zpracovávat jej v souladu s hierarchií nakládaní s odpady, a tím pomoci některým členským státům při dosahování nových cílů recyklace. Přeprava odpadu k využití přispívá ke snížení skládkování, a proto může být dočasným řešením řešení nedostatku kapacity pro nakládání s odpady, jemuž čelí některé země.

Peter Wessman z GŘ pro životní prostředí Evropské komise vysvětlil, že během průběžného vyhodnocování WSR již Komise identifikovala několik překážek stojících v cestě přepravě odpadů, např. náklady na ohlašovací postup. Zvýšené využívání zařízení s předběžným souhlasem a možnost rychlého oznamovacího systému, který je v současné době hodnocen, mohou být řešením těchto překážek na trhu odpadů k využití.

Jean-Marc Boursier dospěl k závěru, že dosažení oběhového hospodářství a společnosti s vyšší účinností v oblasti zdrojů bude vyžadovat zásadní změny ve využívání zdrojů, a ještě více – změny v našem vnímání odpadu. Nejenže potřebujeme velké investice do inovací a rozšíření kapacity odděleného sběru, třídění a recyklace na úrovni EU, potřebujeme také zesílit místní poptávku po recyklovaných materiálech, a to prostřednictvím konkrétních a závazných opatření.

info@fead.be
www.fead.bw