SITA v ČR

SITA CZ je jednou z předních společností působících v oblasti odpadového hospodářství na českém trhu. Provozuje moderní technologie na zpracování odpadů a poskytuje komplexní služby v odpadovém hospodářství spolu se sociálními a ekologickými závazky udržitelného rozvoje.

SITA ve světě

Společnost SITA CZ je součástí mezinárodního holdingu SUEZ ENVIRONNEMENT, který je globální společností poskytující služby v oblasti životního prostředí. Vodní a odpadové hospodářství jsou dvě klíčové činnosti skupiny, jejichž společným posláním je péče o základní potřeby lidstva.