Spalovny a spalování odpadů

Spalování odpadů

Odstraňování odpadů spalováním je z hlediska ochrany životního prostředí jeden z nejbezpečnějších způsobů odstraňování nebezpečných odpadů a pro některé druhy odpadů za jediný možný způsob odstranění.

Společnost SITA CZ v současnosti provozuje na území ČR pět spaloven nebezpečných odpadů o celkové roční kapacitě všech spaloven SITA CZ cca 42 000 tun odpadů. Ročně spalují cca 50 % všech spalitelných odpadů spalovaných v ČR. Spalovny vlastněné a provozované společností SITA CZ patří svým konstrukčním a technologickým řešením k nejmodernějším zařízením v ČR. Jejich provoz se řídí rozhodnutími vydanými příslušnými správními orgány, platnými legislativními předpisy a nařízeními.

Charakteristiky spaloven odpadů

Spalovna průmyslových odpadů Ostrava

Lokalita: Ostrava Mariánské-Hory
Kapacita: 18 400t; 55,2 t/den (1 rotační pec)
Přijímané odpady: Pevný, kašovitý, kapalný (volně ložený, balený), plynné freony
Druh odpadu: průmyslové nebezpečné odpady, odpady ze zdravotní a veterinární péče, chemikálie, regulované látky, odpady PCB
Způsob dávkování odpadů: drapák, výtažník, tryska
Specialita spalovny: bezproblémové odstraňování odpadů se zvýšeným obsahem PCB, regulované látky – freony, odpady se zvýšeným obsahem Cl

Kontaktní osoba: Ing. David Bíbrlík, david.bibrlik @ sita.cz (bez mezer)

Za nejmodernější a nejbezpečnější zařízení na odstraňování nebezpečných odpadů ve střední Evropě je právem pokládána spalovna průmyslových odpadů v Ostravě. Má jako jediné zařízení v naší republice povoleno spalovat odpady extrémně zatížené škodlivinami, bezpečně provádí spalování odpadů s vysokým obsahem PCB a freonů.

Spalovna odpadů SITA - Trmice

Lokalita: Trmice
Kapacita: 16 000; 30 t/den (2 rotační pece)
Přijímané odpady: Pevný, kašovitý (balený), kapalný (volně ložený, balený)
Druh odpadu: průmyslové nebezpečné odpady, odpady ze zdravotní a veterinární péče
Způsob dávkování odpadů: drapák, výtažník, tryska

Kontaktní osoba: p. Václav Mokriš, vaclav.mokris @ sita.cz (bez mezer)

Spalovna odpadů SITA - Zlín

Lokalita: Zlín – Malenovice
Kapacita: 4 500t; 13 t/den (2 komorové pece)
Přijímané odpady: Pevný, kašovitý (balený); kapalný (volně ložený, balený)
Druh přijímaných odpadu: průmyslové nebezpečné odpady, odpady ze zdravotní a veterinární péče
Způsob dávkování odpadů: kontejner 660l, tryska

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kotásek, jiri.kotasek @ sita.cz (bez mezer)

Spalovna odpadů T.O.P. EKO - Plzeň

Lokalita: Plzeň
Kapacita: 2 500t; 6,5 t/den (1 komorová pyrolýzní pec)
Přijímané odpady: Pevný, kašovitý, kapalný (balený)
Druh odpadu: převážně odpady ze zdravotní a veterinární péče
Způsob dávkování odpadů: kontejner 520l

Kontaktní osoba: p. Zdeněk Rys, zdenek.rys @ sita.cz  (bez mezer)

Spalovna odpadů Olomouc

Lokalita: Olomouc
Kapacita: 950t; 2,7 t/den(1 komorová pyrolýzní pec)
Přijímané odpady: Pevný (balený)
Druh odpadu: převážně odpady ze zdravotní a veterinární péče
Způsob dávkování odpadů: kontejner 660l

Kontaktní osoba: p. Jaroslav Sekanina, jaroslav.sekanina @ sita.cz (bez mezer)

Ochrana životního prostředí při spalování odpadu

Vlastní provoz technologií spaloven probíhá v souladu se schváleným provozním řádem daného zařízení. Zvláštní pozornost věnujeme podmínkám a pravidlům pro příjem odpadů do vlastních spaloven a to jak z hlediska specifikace vlastností a označení odpadů, tak i z hlediska balení odpadů a průvodní dokumentace.