Služby
Technologie
Hodnoty

SUEZ v ČR

Obsluhuje 10 200 zákazníků z průmyslové i municipální sféry. Poskytuje ekologické a bezpečné služby zpracování a využití odpadů pomocí vyspělých technologií. Využívá odpady jako zdroje pro budoucnost, a chrání tak omezené zdroje přírodní.

SUEZ ve světě

SUEZ Využití zdrojů je součástí jednotné značky SUEZ, která působí v 70 zemích světa, zaměstnává 81 000 zaměstnanců a jejích služeb odpadového hospodářství využívá 52 miliónů lidí. SUEZ je klíčovým aktérem v oběhovém hospodářství.